Call for job. Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Sassari

La Università degli Studi di Sassari i el CAT- Centro di Studi Catalani di Siena
han col•laborat en la realització d’un projecte de recerca en el camp de la lingüística i la glotodidàctica amb el finançament de la Regione Sardegna. El projecte, que porta com a títol “Creazione di un Sillabo per la certificazione delle lingue di Sardegna (Sardo B2; Sassarese Gallurese C1; Algherese C1)”, preveu l’activació d’un contracte de recerca postdoctoral (assegno di ricerca) de 12 mesos de durada (renovables per altres 12).

L’objectiu general de la recerca és la “elaborazione di un prototipo di certificazione per i livelli, B2 (sardo) e C1 (sassarese-gallurese e catalano di Alghero) partendo da una ricognizione su quanto è stato fatto sino ad oggi e in collaborazione con le Università della Corsica e dei centri CILS e CAT dell’Università per Stranieri di Siena”.

El perfil ideal és el d’un/a lingüista interessat/da en el camp de les certificacions lingüístiques i en l’ecosistema lingüístic sard.

No es requereix un coneixement especialitzat de totes les llengües del projecte; en particular, el/la candidat/da pot estar especialitzat/da en la llengua catalana (concretament, en la variant algueresa).

Termini de presentació OBERT fins el 8 de març del 2024

Més informacióhttps://www.uniss.it/it/bandi/riapertura-termini-n-1-assegno-di-ricerca-la-realizzazione-del-progetto-di-ricerca-creazione

(Visited 33 times, 1 visits today)
Condividi